Magnetna rezonanca - MRI pregled funkcioalnog ispitivanja bubrega parenhima i izlaznog sistema. Kontrast je uračunat u cenu usluge.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Mamografija

Rendgen dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika

MSCT dijagnostika - skener

MRI dijagnostika - magnetna rezonanca