ORL pregled

Pregled specijaliste otorinolaringologa podrazumeva: pregled uha, nosa, nosnog sprata ždrela, usne duplje i usnog sprata ždrela, donjeg sprata ždrela i grkljana u cilju dijagnostike i lečenja.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Pregled lekara specijaliste otorinolarinogologije predstavlja specijalistički pregled lekara za uho, grlo i nos.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled lekara uvek počinje uzimanjem podataka od pacijenta (anamneza). U okviru anamnestičkih podataka, lekar prikuplja informacije od pacijenta o njegovim glavnim tegobama, opisu tegoba u vezi sa uhom, grlom i nosem, i drugim pridruženim tegobama (ukoliko su prisutne).

U okviru ovog dela pregleda posebno su značajni podaci u vezi sa glavnim tegobama, trajajnjem i intenzitetom tegoba, podaci o prisustvu sličnih tegoba u okviru porodice (porodična anamneza), podaci o alergijskim reakcijama na različite inhalatorne/nutritivne agense i podaci o pridruženim oboljenjima drugih sistema organa (lična anamneza).

Nakon anamneze sledi klinički pregled koji se sastoji iz sledećih elemenata: inspekcija, palpacija, pregled uva pomoću otoskopa, pregled nosa pomoću rinoskopa, laringoskopija.

Inspekcijom lekar specijalista ORL uočava promene posmatranjem (uočavanje prebojenosti kože uva i nosa, oblika ušnih školjki, nosa, uvećane limfne žlezde).

Palpacijom se opipava i ispituje bolna osetljivost tragusa, mastoidnih nastavaka, limfnih čvorova.

Lekar specijalista ORL koristi veštačko osvetljenje pomoću kog lakše može videti strukture uva, grla i nosa tokom pregleda.

Pregled uva se obavlja pomoću otoskopa, metalnog levkastog instrumenta.Uz pomoć ovog instrumenta mogu se uvideti spoljašnji slušni kanal i bubna opna oba uva.

Nakon pregleda ušiju sledi pregled nosa pomoću metalnog instrumenta, rinoskopa, kojim se proširuju nozdrve i bolje sagledava sluznica nosnih hodnika i ušća sinusa.Obavlja se tzv. prednja i zadnja rinoskopija.

Nakon ovog dela pregleda pacijentu se pregleda grlo, opisuju tonzile, položaj nepčanih lukova, resica i izgled zadnjeg zida srednjeg sprata ždrela, a zatim se direktnom i indirektnom laringoskopijom pomoću ogledalceta sagledavaju strukture donjeg sprata ždrela i glasnice.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja pregled – simptomi, bolesti, stanja

Pregled lekara specijaliste otorinolaringologije se najčešće obavlja nakon postavljene indikacije lekara opšte medicine, lekara specijaliste neurologa, interne medicine ili na lični zahtev pacijenta.

Pacijenti koji imaju simptome poput bola u predelu uva, prisustvo nagluvosti, zujanja u ušima, vrtoglavicu, osećaja punoće uva, hroničnu sekreciju iz nosa, otežano disanje kroz nos, učestalo krvarenje iz nosa, otežano gutanje, promuklost, mogu se javiti na inicijalni pregled lekara specijaliste ORL.

Neka stanja koja su u domenu lekara specijaliste ORL su zapaljenske bolesti spoljašnjeg, srednjeg, unutrašnjeg uva, prisustvo tumefakta spoljašnjeg uva, nagluvost, poremećaji ravnoteže, vrtoglavice, akutni i hronični alergijski/nealergijski rinitisi, sinuzitisi, deformiteti nosne pregrade, polipi nosa, zapaljenje ždrela i tonzila, zapaljenje grkljana i tumori u vezi sa grkljanom, povrede uva, grla, nosa, lica.

Pregled lekara specijaliste ORL je usko vezan sa pregledom lekara specijaliste maksilofacijalne hirurgije.

Važne napomene za pacijente

Trajanje pregleda traje oko 30 minuta.

Ukoliko pacijent poseduje medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara specijalista, radiološke dijagnostike, alergološka ispitivanja, nalazi ispitivanja sluha) treba da je ponese na pregled.

Naš tim iskusnih stručnjaka