Konsultativni radiološki pregled

Konsultativni radiološki pregled podrazumeva razgovor i uzimanje anamneze od strane lekara specijaliste radiologije ili radioterapije, pregled dokumentacije pacijenta, evaluaciju dosadašnjeg lečenja i savet o daljim dijagnostičkim procedurama.

Naš tim iskusnih stručnjaka