Magnetna rezonanca 1.5T – MRI defekografija

Magnetna rezonanca - MRI defekografija omogućava vizualizovanje sleda događaja u toku defekacije i otkrivanje uzroka rektumske opstipacije. Parametri koji se pri tom određuju su: stepen rektumske evakuacije, veličina anorektumskog ugla, spad pelvisnog poda, udaljenost anorektumskog spoja od pubokokcigealne linije u miru, stiskanju i napinjanju i postojanje rektocele, intususcepcije i prolapsa. Merenjem dužine i širine analnog kanala, defekografski se dobijaju podaci o stanju unutrašnjeg i spoljašnjeg analnog sfinktera. Proceduru obavlja prof. Dr Šaranović.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Defekografija je posebna vrsta MR snimanja (neinvazivan test), koje koristi magnetno polje, radio-talase i računare za dobijanje slika u različitim fazama defekacije (pražnjenja) creva. Prilikom pregleda se dobijaju slike dok pacijent steže mišiće, kao što bi to činio tokom pražnjenja creva, uključujući stiskanje, naprezanje i defekaciju. Slike se snimaju i dok su mišići opušteni.

Defekografija magnetnom rezonancom se izvodi kako bi se videle rektalne funkcije i funkcije mišića karlice.

MR defekografski pregled obično uključuje dva seta slika ili više njih, i obično se završi za 30 minuta do sat vremena.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Potrebno je da pacijenti dođu 30 minuta pre početka pregleda kako bi se presvukli u bolničku odeću i kako bi ih stručno osoblje upoznalo sa tokom i načinom pregleda. Pacijentima se oko karlice pričvršćuje uređaj koji sadrži zavojnice i koji šalje i prima radio-talase.

Tokom MRI defekografije neophodno je da pacijenti budu mirni i da leže na leđima sa savijenim kolenima.

Medicinsko osoblje pomoću katetera za rektum puni creva pacijenta kontrastnim sredstvom i materijom koja daje čvrstinu kontrastu. Zatim se pacijent postavlja u određeni položaj za defekaciju koja se prati pod kontrolom MRI aparata.

MRI uređaji ne koriste zračenje (x-zrake). Međutim, svaki MRI uređaj proizvodi buku (luplanje, kucanje) koja se smanjuje upotrebom slušalica preko kojih se pacijentu pušta muzika po izboru.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

MRI defekografija se koristi za utvrđivanje uzroka fekalne inkontinencije, konstipacije i drugih stanja koja mogu ometati sposobnost defekacije (pražnjenja).

Kontraindikacije za pregled su određene urođene anomalije, razna postooperativna stanja (npr. kolonoanalna anastomoza).

Proceduru obavlja prof. dr Đorđije Šaranović.

Važne napomene za pacijente

  • MR defekografski pregled uobičajeno traje od 30 do 60 minuta
  • Pregled se ne može obaviti u analgosedaciji
  • Potencijalnih rizika za izvođenje pregleda nema
  • Pacijenti tokom pregleda mogu imati osećaj nelagodnosti, nadutosti ili bola slabijeg intenziteta
  • Nakon pregleda pacijenti mogu nastaviti sa uobičajenim aktivnostima.

Naš tim iskusnih stručnjaka