Magnetna rezonanca 3T – MRI grudnog koša i medijastinuma

Magnetna rezonanca grudnog koša podrazumeva pregled medijastinalnih struktura i zidova grudnog koša. MRI 3T omogućava kraće vreme snimanja uz kvalitetniju i jasniju sliku, pruža tiši i komforniji pregled sa smanjenim nivoom buke.

Naš tim iskusnih stručnjaka