Marica Đuran

Dr med. Marica Đuran

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu – osnovne studije
Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu – specijalističke studije

Radno iskustvo:

1987-1988 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Kikinda
1988-1991 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Subotica
1991-1995 Lekar opšte medicine, Dom zdravlja, Kikinda
1995-1999 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, GAK Narodni Front, Beograd
1999-2008 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica, Kikinda
2008-2014 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja Dr Ristić, Beograd
2014- Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Dom zdravlja MediGroup Narodnih heroja, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija

Članstva:

Srpsko lekarsko društvo

Seminari i sertifikati:

2000 Jugoslovenska škola ultrazvuka
2008 Jugoslovenska škola za kolposkopiju
2010 i 2014 Ian Donald – Međunarodna škola ultrazvuka
2010 3D-4D Kurs – Beograd
Redovna prisustva na godšnjim kongresima i međunarodnim seminarima

Stručni tekstovi i reference:

2012 Naša iskustva u otkrivanju promena na grliću materice, Dom zdravlja Dr Ristić
2012 Uticaj zdravstveno vaspitnog rada na rano otkrivanje karcinoma grlića – Medicinski kongres dijaspore

Lekari iz iste oblasti