Prof. dr sci.med. Veljko Vlaisavljević

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Ljubljani
Medicinski fakultet, Univerzitet u Zagrebu

Radno iskustvo:

1974-1985 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Opšta bolnica, Maribor
1986-1989 Načelnik, Odeljenje za medicinska istraživanja i IVF laboratorije, Odeljenje za medicinska istraživanja, Maribor
1990-2014 Načelnik, Klinika za reproduktivnu medicinu i ginekološku endokrinologiju, Univerzitetski klinički centar, Maribor
2014-2024 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Privatna zdravstvena ustanova, Maribor
2014 Konsultant lekar specijalista ginekologije i akušerstva, IVF Centar MediGroup Jevremova, Beograd

Oblast rada:

Reproduktivna medicina
Andrologija
Senologija
Ehografska dijagnostika

Članstva:

1990- Evropsko udruženje za reproduktivnu medicinu i embriologiju
1991- Predsednik Slovenačkog udruženja za ultrazvučnu dijagnostiku
2003- Srpska akademija nauka i umetnosti
2004- Direktor Ian Donald Inter-University School of Medical Ultrasound
2012- Predsednik Udruženja za reproduktivnu medicinu Slovenije
2015- Mediteransko udruženje za reproduktivnu medicinu
2017- Slovenačka medicinska akademija

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više stručnih tekstova u oblasti humane reprodukcije

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti