Lidija Tulić

Dr med. Lidija Tulić

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

2006-2008 Klinički lekar, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
2008-2012 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
2012-2017 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
2017 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Klinički centar Srbije, Beograd
2020-2021 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta, Opšta bolnica MediGroup, Beograd
2023 Lekar specijalista ginekologije i akušerstva, subspecijalista fertiliteta i steriliteta, IVF Centar MediGroup Jevremova, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo
Fertilitet i sterilitet

Članstva:

2006- Srpsko lekarsko društvo
2012- European society of human reproduction

Strani jezici:

Engleski
Fransuski
Italijanski
Španski

Stručni tekstovi i reference:

2011-2020 Autor više stručnih radova u oblasti ginekologije, fertiliteta i steriliteta

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti