Prof. dr sci.med. Dejan Filimonović

LEKAR SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1986-1989 Klinički lekar, GAK Narodni front, Beograd
1989-1994 Lekar na specijalizaciji iz ginekologije i akušerstva, GAK Narodni front, Beograd
1994 Konsultant lekar specijalista ginekologije i akušerstva, GAK Narodni front, Beograd
2015 Konsultant lekar specijalista ginekologije i akušerstva, IVF Centar MediGroup Jevermova, Beograd

Oblast rada:

Ginekologija i akušerstvo

Članstva:

Ginekološko akušerska sekcija
Sekcija za perinatalnu medicinu
Udruženje za perinatalnu medicinu Srbije
Udruženje za fetalnu i neonatalnu medicinu Srbije
South East European society of perinatal medicine
European Society of perinatal medicine

Seminari i sertifikati:

Stručno usavršavanje na Ependorf klinici u Hamburgu kod prof dr Hecner
Stručno usavršavanje u Firenci (Prof. dr Direntzzo)
Endoskopska hirurgija u ginekologiji

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti ginekologije i akušerstva

Lekara možete pronaći u

IVF Centar MediGroup Jevremova

Lekari iz iste oblasti