Fizikalna medicina

Fizikalna terapija predstavlja primenu raznih oblika fizičke energije (svetlosne, toplotne, električne, magnetne, mehaničke…) u cilju prevencije, lečenja i funkcionalnog osposobljavanja obolelih i povređenih. 

Medigroup zdravstvene ustanove raspolažu sa savremenim aparatima za: Elektroterapiju (TENS; EF; DDS; IFS; ES; UZ itd), Magnetoterapiju, LASER, TRAKCIJA (metoda kojom se sprovodi istezanje kičmenog stuba uz pomoć mehaničke sile).

Posebno izdvajamo Kineziterapiju koja predstavlaj krunu svakog rada fizioterapeuta. Kineziterapija udahnjuje život organizmu, nezavisno od koliko da je iscrpljen bolešću. Primenom pokreta u svrhe lečenja, a u cilju uspostavljanja optimalnog funkcionisanja organizma, fizioterapeuti usklađuju statički i dinamički rad mišića i da telo dovedu do optimalne funkcionalnosti i fizičke spremnosti.

Pored svega nabrojanog u fizikalnu medicinu kao posebna veština mehanoterapije spada i masaža.

Informacije i zakazivanje