Urološki ultrazvučni preled je neinvazivna bezbolna dijanostička metoda kojom se pomoću ultrazvučnog aparata posmataju organi urinarnog trakta: bubrezi, mokraćna bešika, prostata i skrotum kod muškaraca.

Ultrazvučni aparat radi po principu emitovanja talasa visoke frekvence 2-18 MHz iz ultrazvučne sonde. Talasi prolaze kroz tkiva i tečnost, i zavisno od gustine tkiva odbijaju se i varćaju u sondu i formiraju sliku organa urinarnog trakta. Urološki ultrazvučni pregled nema nikakva štetna dejstva na zdravlje pacijenta i može se ponavljati neograničen broj puta. 

Zbog čega se obavlja urološki ultrazvučni pregled

Urološki ultrazvčni pregled se najčešće radi na preporuku urologa ili nefrologa, ali i preventivno jer je često deo sistematskog pregleda za muškarce. Takođe, kod muškaraca kod kojih je u porodici postojao karcinom prostate, savetuje se da nakon 40. godine jednom godišnje obavljaju ultrazvučni pregled, a nakon 50. godine svakom muškarcu se savetuje godišnja kontrola.

Simptomi zbog kojih je potrebno uraditi urološki ultrazvuk su i pojava krvi i promena u mokraći, otežano mokrenje, bol u donjem delu stomaka, kao i neplodnost i erektilna disfunkcija.

Kako se izvodi urološki ultrazvuk

Urološki ultrazvučni pregled izvodi specijalista urologije ili radiologije, najčešće kao dopunu specijalističkom pregledu radi preciznijeg postavljanja dijagnoze.

Pacijent je u ležećem položaju, na leđima, ali u određenim segmentima pregleda lekar može zatražiti da se okrene na levi ili desni bok. 

Lekar sondom prelazi preko kože na koju je nanet gel i posmatra organe. Gel je na vodenoj bazi, ne izaziva alergije i lagano se ulanja sa kože. Zavisno od konstitucije pacijenta, lekar ponekad mora da jače pritisne sondu, i ponekad prelazak sondom u regiji pune mokraćne bešike može da bude blago neprijatan. 

Pri urološkom ultrazvučnom pregledu se posmatraju bubrezi, mokraćna bešika, kao i prostata i skrotumi kod muškaraca. 

Ovim pregledom se mogu odrediti veličina i struktura organa i dijagnostikovati promene kao što su: kamen ili cista u bubregu, polipi ili kamen mokaćne beške, uvećanje prostate, tumorske promene na organima i dr.

Kod nekih promena koje se uoče ultrazvučno lekar može savetovati dodatnu dijagnostiku u vidu MSCT ili MRI.

Neposredno nakon pregleda lekar urolog daje izveštaj i savet o daljoj dijagnostici i eventualnoj terapiji.

Priprema za urološki ultrazvuk

Priprema za pregled podrazumeva da par dana pre pregleda ne unosite hranu koja nadima (grašak, pasulj, kupus, sočivo). Sat vremena pre pregleda potrebno je popiti 2-3 čaše obične (negazirane) vode i ne mokriti do završetka pregleda. 

U posebnom slučaju ako se radi o merenju ostatka urina posle pražnjenja, lekar će zatražiti da ispraznite mokraćnu bešiku.

Važne napomene za pacijente

- Pregled je bezbolan i bezbedan.
- Odmah nakon pregleda pacijent može da nastavi sa redovnim aktivnostima.
- Pregled uobičajeno traje oko 30 minuta.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Urodinamika i urološka dijagnostika

Urološka hirurgija

Endoskopska urološka hirurgija

Rekonstruktivna urološka hirurgija

Uro-genitalna hirurgija