Nazad

Prof. dr Garalejić Eliana

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

subspecijalista fertiliteta i steriliteta

Obrazovanje:

Vantelesna oplodnja je bila oblast njenog doktorata. Njena glavna područja istraživanja i interesa su ispitivanje i lečenje neplodnosti oba partnera, metode asistitrane reprodukcije, reproduktivna endokrinologija, histeroskopija i laparoskopija.

Magistar je iz uže oblasti endokrinologije, a doktor nauka iz uže oblasti iz humane reprodukcije. Vantelesna oplodnja je bila oblast njenog doktorata. Bila je na stručnom usavršavanju u više centara u svetu.

1985. godine završila je kurs laseroterapije u Evropskoj školi za laseroterapiju u Madridu. Kao stipendista španske vlade provela je 3 meseca na usavršavanju na odeljenju ultrazvuka Ginekološko-akušerske klinike LA PAZ. 1988. godine bila je na usavršavanju u „The Royal Womens Hospital“ u Melburnu. Od 1990-1991. godine bila je na jednogodišnjoj subspecijalizaciji iz asistirane reprodukcije u „Pivet Medical Centre“ u Pertu. 1992. godine bila je u školi „Tuboscopy“ u Londonu, a takođe je završila i užu specijalizaciju iz oblasti steriliteta i fertiliteta na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Radno Iskustvo:

Prof dr sci. med. Eliana Garalejić medicinski direktor Specijalne ginekološke bolnice Jevremova. Zaposlena na Medicinskom fakultetu u Beogradu, na radnom mestu redovnog profesora na predmetu Ginekologija i akušerstvo i kao lekar specijalista ginekologije i akušerstva, na GAK „Narodni Front“.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Prof dr. sci. med. Dr Eliana Garalejić je autor ili koautor velikog broja radova publikovanih u celini u međunarodnim i domaćim časopisima, autor je vise poglavlja u udžbenicima i praktikumima, pisala je monografije i poglavlja u monografijama i knjigama. Predavač u Ian Donald Inter- University School of Medical ultrasound. Održala je brojna predavanja po pozivu ili plenarna predavanja na međunarodnim akreditovanim skupovima u zemlji i inostranstvu. Bila u timu koji je prvi na prostorima Jugoslavije radila mikrohirurške operacije steriliteta kao i laserske operacije u lečenju steriliteta.

Kao načelnik steriliteta 1997-2007 uvela je videolaparoskopske operacije u ginekologiji u timu koji je pionirski radio ovu vrstu operacija u Srbiji. Završila je napredni kurs operativne laparoskopije u Luvenu (Belgija). Bila je edukator i instruktor u školi udruženja videolaparoskopije JUEH (Jugoslovenskog udruženja videolaparoskopije), a potom bila predavač i instruktor na bazičnim i naprednim kursevima u okviru kontinuirane edukacije u oblasti laparoskopije i histeroskopije. Od 2007. do 2020. radi kao načelnik odeljenja za arteficijalne reproduktivne tehnologije. Učestvovala u međunarodnim studijama iz oblasti vantelesne oplodje. Potpredsednik je udruženja za Humanu Reprodukciju Srbije, član je ginekološko akušerske sekcije SLD, član je Udruženja za endoskopsku hirurgiju Srbije, član je ESHRE-a. Bila je potpredsednik Jugoslovenskog udruženja za sterilitet kao i potpredsednik udruženja Srbije i Crne Gore za sterilitet. Bila je član stručne komisije za BMPO ministarstva Srbije i Agencije za humane lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS). Imala je učešća u projektima, sarađivala sa drugim naučnim institucijama, organizovala međunarodnu saradnju kao i međunarodne skupove. Organizovanje naučnih sastanaka i simpozijuma.

Aktuelno i državni program i samofinansirajuće vantelesne oplodnje obavlja na privatnoj klinici “Jevremova” sa visokim procentom postignutih trudnoća kako u stimulisanim ciklusima, tako i u ciklusima sa odmrznutim embrionima.

Njena glavna područja istraživanja / interesa su ispitivanje i lečenje neplodnosti oba partnera, metode asistitrane reprodukcije, reproduktivna endokrinologija, histeroskopija i laparoskopija.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje