Nazad

Dr Verica Jovanović

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

Verica Jovanović rođena je 1973. godine, u Beogradu.
2002 Diplomirala na Medicinskom faklutetu u Beogradu
2011 Završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva

Radno Iskustvo:

2003 - 2014 - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
2003 - 2007 - Klinički lekar na Klinici za onkološku hirurgiju
2007 - 2011 - Specijalizant Ginekologije i akušerstva na GAK Narodni front i IGA KCS
2011 - 2014 - Ginekolog na Institutu za onkologiju i radiologiju Srbije
2014 - 2015 - Poliklinika Park medica Zemun
2015 - Dom zdravlja Bulevar

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2002 - Član SLD
2008 - Završena škola Kolposkopije u GAK N Front
2009 - Završena škola Ultrazvuka u ginekologiji
2008 - Član UOHS-a 
2009 - Član UGOS-a
2011 - Član ESGO-a

Usavršavala se na stručnim seminarima i kursevima iz oblasti ginekologije i akušerstva u zemlji i inostranstvu
Stalni ucesnik domacih i medunarodnih kongresa iz domena ginekologije i akušerstva
Objavila više strucnih radova u casopima, zbornicima domacih kongresa, radova štampanih kao abstrakt u zbornicima sa domacih i stranih strucnih skupova
Ginekološki ultrazvučni pregled
Ginekološki "komplet"

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje