Nazad

Dr Nada Katanić

SPECIJALISTA GINEKOLOGIJE I AKUŠERSTVA

Obrazovanje:

1983 - diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

1996 - završila specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva na Klinici za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije. U toku specijalizacije završila školu kolposkopije, te školu ultrazvuka.

1999 - Škola citodijagnostike Ginekološko akušerska klinika Narodni front.

Radno Iskustvo:

Posle završenog lekarskog staža i položenog državnog ispita radila kao lekar 4 godine u Hitnoj pomoći Osijek i istovremeno volontirala na Ginekološkom odeljenju Opšte bolnice.

Period do specijalizacije je radila po godinu dana na odeljenjima pedijatrije u Opštoj bolnici Vukovar i hirurgije u KBC Priština.

1998 - 2019 - Dom zdravlja dr Milutin Ivković Palilula, lekar specijalista ginekologije i akušerstva, od juna 2016. načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena, na čelu Tima za akreditaciju Službe

2019, sept - Privatna zdravstvena ustanova Beograd.

U MediGroupu obavlja:

Vođenje trudnoće, (praćenje i tretman fizioloških i patoloških trudnoća), ultrazvuk, u okviru skrininga premalignih i malignih stanja grlića materice radi kolposkopiju, citologiju (PAPA test), biopsiju i tretman premalignih stanja grlića materice, termo, laser i radioray vaporizacije, loop resekcije, te manje hirurške intervencije laserom (skidanje kondiloma, incizije Bartholinijeve žlezde), rad u ambulanti u okviru savetovališta za trudnice, za mlade i kontracepciju, kao i savetovalište za menopauzu. U okviru skrininga bolesti dojke pregled dojki i ultrazvuk dojki.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Redovno se usavršava na stručnim seminarima i kongresima.

Član SLD, ESGO, UGOS (ginekolozi-onkolozi), UKCPS (kolposkopičari i citolozi Srbije).

Engleski i španski jezik tečno, nemački početni nivo.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje