Dnevna kriva očnog pritiska

Dnevna kriva očnog pritiska se izvodi tako što pacijent dolazi na 2 sata u ordinaciju (8 č, 10 č, 12 č i 14 č) samo da se izmeri pritisak, odlazi iz ordinacije i za 2 sata se ponovo vraća. Potom se na osnovu svih vrednosti formira dnevna kriva očnog pritiska.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Dnevna kriva očnog pritiska je pregled koji podrazumeva merenje očnog pritiska više puta u toku dana u ravnomernim vremenskim intervalima. Savetuje se da merenja budu na 2 sata, najbolje u 8 č, 10 č, 12 č, 14 č, 16 č, 18 č.

Jedno merenje očnog pritiska (sa pripremom) obično traje između 5 i 10 minuta u zavisnosti od pacijentove saradnje, tj. koncentracije.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Dnevna kriva očnog pritiska se obavlja u lokalnoj anesteziji koja se daje kapima. Dovoljno je ukapati po kap lokalnog anestetika u svako oko i sačekati 1–2 minuta da kapi deluju.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Lekar specijalista oftalmolog pregled obavlja pomoću specijalnog aparata – tonometra koji se nalazi u okviru špalt-lampe (biomikroskopa).

Kada postoji sumnja na glaukom, savetuje se da se uradi dnevna kriva očnog pritiska. Ovim „dnevnim profilom” očnog pritiska može se sagledati da li u nekom delu dana očni pritisak prelazi normalne vrednosti. Podrazumeva se da je prethodno meren očni pritisak koji je bio ili graničnih vrednosti ili povišen.

Važne napomene za pacijente

  • Pregled se obavlja u lokalnoj anesteziji koja se daje kapima
  • Jedno merenje traje 5–10 minuta
  • Merenja se obavljaju više puta u toku dana na svaka 2 sata.

Naš tim iskusnih stručnjaka