Ultrazvučni pregled srca

Ultrazvuk srca (ehokardiografija) je dijagnostička metoda koja koristi ultrazvučni talas za vizuelizaciju srčanih struktura. Ovom vrstom pregleda dobijaju se značajni podaci o morfologiji i funkciji srčanog mišića, srčanih zalistaka, dimenzijama srčanih šupljina, brzini protoka krvi kroz srce i velike krvne sudove. Kolor dopler tehnika omogućava vizualizaciju u boji toka krvi kroz srčane šupljine i krvne sudove na osnovu čega je procena stanja i stepena oštećenja znatno preciznija.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge – šta je pregled, intervencija

Ultrazvuk srca je neinvazivna i bezbolna dijagnostička metoda u kardiologiji kojom se dobija uvid u kompletno stanje srčanog mišića i srčanih zalistaka. Pregled omogućava da se proceni pumpna funkcija srca i da se precizno izmere dimenzije srčanih šupljina i velikih krvnih sudova.

Kako se izvodi (obavlja) pregled, intervencija

Pregled se obavlja u ultrazvučnoj ambulanti na aparatu koji se sastoji od ekrana i ultrazvučne sonde.

Ultrazvučni pregled srca se izvodi tako što pacijent legne na levi bok sa levom rukom ispod glave, jer je u tom položaju srce najbliže zidu grudnog koša. Lekar postavlja ultrazvučnu sondu na mesto projekcije srca. Iz određenih preseka lekar vrši merenje srčanih šupljina, procenu snage srca kao pumpe, a zatim se rade i doplerska merenja. Doplerska merenja podrazumevaju merenje protoka preko srčanih zalistaka i procenu njihove funkcije. Na taj način se može ustanoviti eventualno postojanje šumova na srcu.

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja – simptomi, bolesti, stanja

Ultrazvuk srca daje informacije o pokretljivosti pojedinih zidova srca, može da ukaže na posledice od srčanog udara, upale srčanog mišića, upale srčane maramice.

Nenadmašan je u proceni funkcije srčanih zalistaka, kao i određivanju stepena promena na njima, a u cilju definisanja optimalnog vremena za operaciju srčanih zalistaka.

Pomoću njega može se jasno videti da li postoji nakupljanje tečnosti između dva lista srčane maramice. Od velike je pomoći u određivanju terapije i praćenju efekata na zdravlje bolesnika.

Ultrazvuk srca najčešće indikuje ordinirajući lekar. Pregled se može obaviti i na zahtev pacijenata koji imaju simptome zamaranja, gušenja, otežanog disanja, bolova u grudima.

Preventivni ultrazvučni pregled srca se zakazuje osobama koje imaju u visok rizik od kardiovaskularnih bolesti: stres, genetske predispozicije, pušenje, povišene masnoće, povišen krvni pritisak, dijabetes.

Pregled se zakazuje pacijentima:

 • koji su preležali srčani udar,
 • u pripremi za koronarografiju,
 • sa upalom srčanog mišića ili srčane maramice,
 • sa povišenim krvnim pritiskom,
 • problemima za srčanim zaliscima,
 • sa prisutnim šumom na srcu,
 • koji su imali revakularizaciju srčanog mišića sa by-pass-om,
 • operisali ili menjali srčane zaliske,
 • sa urođenim i stečenim srčanim manama,
 • sportistima.

Važne napomene za pacijente

 • Pregled u proseku traje oko 30 minuta
 • Nakon pregleda pacijent dobija detaljan izveštaj sa preporukm za eventualnu dalju dijagnostiku i kontrolu
 • Ne postoji posebna priprema za ovaj pregled
 • Ne postoje potencijalni rizici i opasnosti od pregleda, jer je metoda potpuno neinvazivna
 • Nakon pregleda pacijentu nije potreban oporavak.

Naš tim iskusnih stručnjaka