Dr med. Ana Stašević Grbić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Doktorant u oblasti kardiologije, Univerzitet u Kragujevcu

Radno iskustvo:

2005-2010 Doktor medicine, Gradski Zavod za Hitnu pomoć, Beograd
2010 Doktor na Odeljenju kardiologije, KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Beograd
2019 Kardiolog u Koronarnoj jedinici, KBC Dr Dragiša Mišović-Dedinje, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije, Dom zdravlja MediGroup Voždovac, Beograd

Oblast rada:

Opšta medicina
Specijalista interne medicine
Kardiolog

Članstva:

2005- Srpsko lekarsko društvo
2007- Lekarska komora Srbije
2020- Udruženje kardiologa Srbije
2021- Ehokardiografsko udruženje Srbije

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Voždovac

Lekari iz iste oblasti