Violeta Ranđelović Krstić

Dr med. Violeta Ranđelović Krstić

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1991-1993 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Bor
1993-1999 Lekar opšte prakse, Garnizonska ambulanta, Surdulica
1999-2003 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, VMA, Beograd
2003-2009 Lekar specijalista interne medicine, Vojna bolnica, Niš
2009-2012 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Vojna bolnica, Niš
2012 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, VMA, Beograd
2019 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Bulevar, Beograd
2020 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina – kardiologija
Transtorakalna ehokardiografija
Stres ehokardiografija
Test opeterćenja
Holter krvnog pritiska
Holter EKG-a

Članstva:

2009- Srpsko lekarsko društvo
2009- Udruženje kardiologa Srbije
2010- Evropsko udruženje kardiologa
2012- Evropsko udruženje za borbu protiv srčane insuficijencije – Heart Failure

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti interne medicine i kardiologije

Lekari iz iste oblasti