Ispitivanje vestibularisa - Vestibulometrija predstavlja skup dijagnostičkih metoda (kalorijski i svi rotatorni testovi), pomoću kojih se sprovodi dijagnostika vrtoglavica. Svrha ovih metoda jeste da se lokalizuje na kom nivou se nalazi oštećenje, i razgraniči da li se radi o tzv. centralnim i perifernim vrtoglavicama.

Vestibulometrija - kalorijski test, predstavlja jednu od najznačajnih neinvazivnih dijagnostičkih procedura, koja se primenjuje u otorinolaringologiji. Pomoću ispitivanja vestibularisa je moguće otkrivanje poremećaja u vidu vrtoglavica, koje mogu nastati usled patološkog procesa unutar unutrašnjeg uha.

U zavisnosti od nalaza kalorijkog testa, lekaru specijalisti ORL se pružaju informacije o tome da li se simptom vrtoglavice može dovesti u vezi sa poremećajem unutar struktura unutrašnjeg uha ili je u pitanju patološki proces lokalizovan na nivou centralnog nervnog sistema (domen lekara specijaliste neurologije).

Kada se zakazuje i zbog čega se obavlja Ispitivanje vestibularisa

Ispitivanje vestibularisa se najčešće izvodi po indikaciji lekara specijaliste ORL ili u sklopu pregleda u okviru medicine rada. Ovo ispitivanje je neophodno za izdavanje lekarskog uverenja za rad u pojedinim delatnostima koja zahtevaju očuvanost centra za ravnotežu.

Najčešči simptom usled kog se indikuje ovo ispitivanje jeste vrtoglavica. Neretko procedura se izvodi i kod poremećaja sluha, nesvestica.

Kako se izvodi Ispitivanje vestibularisa

Ispitivanje vestibularisa se obavlja u ambulanti, neretko uz pregled lekara specijaliste ORL.

Pacijent se postavi u ležeći položaj na krevet, te mu se u oba spoljašnja ušna kanala aplikuje voda u trajanju od tridesetak sekundi.

Na početku se ispituje jedno uho, a nakon pauze od nekoliko minuta vrši se ispitivanje na drugom uhu.

Svrha aplikovanja vode je u tome da se izazovu nevoljni pokreti očne jabučice (nistagmus), koji nastaju usled nadražaja struktura unutrašnjeg uha u kojem se nalazi centar za ravnotežu (fiziološki fenomen).

Pomoću uređaja videonistagmografa se određuje brzina pokreta očne jabučice i međusobno se upoređuju rezultati testa na oba uha. Rezultate ispitivanja tumači lekara specijalista ORL.

Pored kalorijskog testa, u dijagnostici vrtoglavica se koriste i rotatorni testovi.

Ovi testovi su niže senzitovnosti u odnosu na kalorijski test, međutim pogodni su za praćenje nevoljnih pokreta očnih jabučica kod pacijenata kod kojih nije moguće odraditi kalorijski test.

 

Pacijent se postavlja u posebnu stolicu koja se rotira, nakon toga se stolica zaustavlja i ptom se prate nevoljni pokreta očnih jabučica.

Važne napomene za pacijente

- Trajanje ispitivanja iznosi oko dvadeset minuta.
- U okviru pripeme, neophodno je da na dan pregleda pacijenti ne konzumiraju antihistaminike, kafu, alkoholna i energetska pića.
- Kontraindikacija za ovu vrstu testiranja su patološke promene na nivou bubne opne.
- Test je neinvazivan i kod većine pacijenata ne izaziva nikakve simptome.
- Pojedini pacijenti mogu osetiti mučninu.
- Ukoliko pacijenti poseduju medicinsku dokumentaciju (izveštaji lekara specijalista, radiološke dijagnostike) bilo bi dobro da je ponesu sa sobom i pruže na uvid lekaru.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Rinologija

Otologija

Audiologija

Laringologija

Alergologija

Endoskopija

Maksilofacijalna hirurgija