Aplikacija spirale (intrauterinog uloška) je neinvazivna metoda kontrole rađanja. Postavljanje spirale je moguće, osim u cilju sprečavanja neželjene trudnoće, i kao terapijska indikacija.

Proceduru aplikovanja spirale, bilo da se radi o hormonsoj ili ne, obavlja isključivo specijalista ginekologije i akušerstva u ambulantnim uslovima.

U razgovoru sa ginekologom i predhodno obavljenim kompletnim ginekološkim pregledom, a u skladu sa zdravstvenim stanjem pacijentkinje, kao i potrebama, lekar specijalista ginekolog daje preporuku koju vrstu spirale je neophodno postaviti.

Kako se izvodi aplikacija spirale

Postavljanje spirale se izvodi na isti način kao i svaki ginekološki pregled grlića. Lekar specijalista ginekologije će uz pomoć instrumenta spekuluma uvesti spiralu u unutrašnjost materice. Nakon toga ultrazvukom proverava se da li je spirala postavljena na dobrom mestu.

Aplikacija spirale se izvodi u ambulantnim uslovima, u periodu između 3. i 5. dana menstrualnog ciklusa. Za aplikovanje spirale nije potrebna anestezija, ni lokalna ni opšta.

Uklanjanje spirale

Na identičan način se vrši i uklanjanje spirale. Spirala se vadi u ambulantnim uslovima, povlačenjem končića. Takođe, moguće je i da se prilokom vađenja stare spirale, plasira nova.

Ukoliko je usled razvoja nekog oboljenja ili stanja (sumnja na malignitet, produženo krvarenje, „urasla“ spirala, itd.) neophodno spiralu izvaditi instrumentalnim putem u bolničkim uslovima. U tom slučaju će ginekolog pacijentkinji dati dalje smernice i uputstva.

Postavljanje i uklananje spirale može biti neprijatno, ali nije procedura nije bolna.

Važne napomene za pacijente

– Izvodi se u periodu 3-5 dana menstrualnog ciklusa.
– Izvodi se u ginekolškoj ordinaciji.
– Za aplikovanje spirale nije potrebna anestezija.
– Procedura nije bolna, ali može biti malo neprijatna.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi8000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije