Ginekološke intervencije

Ginekološke intervencije se obavljaju kao deo rutinske prakse od strane iskusnih lekara. Intervencije mogu biti dijagnostičke i/ili terapijske. Nakon izvršene ginekološke intervencije koja obično traje od deset do trideset minuta, pacijentkinja nakon kraćeg odmora može istog dana napustiti ustanovu.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka