Uzimanje uzorka amnionske tečnosti (Amniocenteza - AC) druge bebe u blizanačkoj trudnoći, aspiracionom metodom, pod kontrolom ultrazvuka, u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove ploda (utvrđivanja kariotipa ploda). Analizom fetalnih ćelija, koje se nalaze u amnionskoj tečnosti, mogu se otkriti hromozomske abnormalnosti, uključujući: Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 hromozoma, kao i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom). Intervencija se uobičajeno obavlja između 16. i 18. nedelje trudnoće, ambulantno.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije