Embrioredukcija je intervencija koja se savetuje ukoliko dođe do začeća više od dva embriona, a proceni se, na osnovu zdravstvenog stanja majke i njenih godina, da se bez intervencije trudnoća ne bi iznela do kraja, ili zbog dokazane abnormalnosti ploda. Ova intervencija se radi u maloj starosti trudnoće, uz obaveznu konsultaciju sa ginekologom i isključivo uz saglasnost majke.

Mesto pregleda

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije