Urološki pregledi

Urološki pregled obavlja lekar specijalista urologije. Pregled lekar započinje razgovorom sa pacijentom, koji uključuje i uzimanje anamneze, odnosno istorijskih podataka o tegobama i problemima kod pacijenta i u porodici. U sledećoj fazi pregleda lekar obavlja klinički deo pregleda, gde rukama ispipava pacijenta i traži postojanje bolne tačke ili postojanje mase ili uvećanog organa u trbuhu.

Pogledajte cenovnik svih naših usluga

Naš tim iskusnih stručnjaka