Nazad

Dr Blažić Ivana

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

-Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu (teza Procena odgovora karcinoma rektuma na neoadjuvantnu hemioradioterapiju metodom magnetne rezonance i difuzionog imidžinga)
-specijalista radiologije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
-doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Reference / Stručni radovi / Članstva:

-jednogodišnje usavršavanje iz onkološke radiologije na radiološkom odeljenju bolnice Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC) u Njujorku
-tromesečni studijski boravak na Univerzitetskoj bolnici u Antverpenu u Belgiji, usavršavanje iz abdominalnog imidžinga
-autor više od 30 naučnih publikacija, od kojih nekoliko u najboljim svetskim radiološkim časopisima, koautor poglavlja MRI rektuma u monografiji Karcinom rektuma i Nacionalnog vodiča za kolorektalne karcinome predavač po pozivu na internacionalnim i nacionalnim stručnim skupovima

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje