Nazad

Dr Dragan Džufić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

1980 - Medicinski fakultet univerziteta u Beogradu
1985 - Specijalizacija iz radiologije VMA beograd 

Radno Iskustvo:

1980 - 1981 - Opšti lekarski staž - KBC "Dr Dragiša Mišović Dedinje"
1981 - 1986 - Medicinski centar Zaječar - Služba za radiologiju
1983 - 1986 - Specijalizacija iz radiologije na VMA - Beograd.
1986 - 2014 - "KBC Dr Dragiša Mišović", Dedinje - Klinička radiologija
2003 - 2009 - Načelnik odeljenja radiološko - ultrazvučne dijagnostike Ro I, KBC-a Dr D.Mišović, Dedinje
2009 - 2014 - Šef odseka za radiološko - ultrazvučnu dijagnostiku Ro II, KBC-a "Dr D.Mišović", Dedinje

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor više stručnih radova objavljenih u recenzisanim časopisima, monografijama i zbornicima radova.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje