Nazad

Prim. dr sci. med. Biljana Georgievski-Brkić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, maj  1997
- Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, jul 2005
- Fellowship I-iz oblasti neuroradiologije- novembar/decembar 2005. god, SAD , Chicago, Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department
- Fellowship II iz oblasti  neuroradiologije-oktobar 2009/januar 2010.god, SAD , Chicago,  Univerzitet  Chigaco Illinois, Neuroradiology Department
- Doktor nauka, Doktorske studije kliničke medicine na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Novom Sadu-decembar 2015  (disertacija pod nazivom "Značaj perfuzione kompjuterizovane tomografije endokranijuma u primeni intravenske trombolitičke terapije kod bolesnika sa akutnim ishemijskim moždanim udarom")
- Primarijus -jul 2016
- Naučni saradnik Katedre za postdiplomsku nastavu iz Radiologije na Medicinskom fakulteta u Beogradu - izbor u zvanje januar 2018
- Subspecijalista neuroradiologije - februar 2019 (subspecijalistički rad pod nazivom "Kliničko-radiološka prezentacija disekcija cervikokranijalnih arterija dijagnostikovanih magnetno -rezonatnim imidžingom")

Radno Iskustvo:

Specijalna bolnica "Sveti Sava":

- opšti lekarski staž 1997-1998
- klinički lekar 1998-2000
- lekar na specijalizaciji 2001-2005
- specijalista radiologije 2005
- načelnik radiologije od jula 2007 i dalje

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor 7 radova na SCI listi, 3 rada u časopisu nacionalnog značaja, preko 20 predavanja po pozivu na skupovima nacionalnog značaja, preko 70 radova prezentovan na domaćim i međunarodnim skupovima.

 

Predavanja po pozivu:

- Škola Doplera MAV i TCD-a u organizaciji Bolnice „Sveti Sava“ u Beogradu, 
- CT škola u Novom Sadu, 
- Škola Neuroradiologije u Beogradu,
- Neuroradiološki Kongres Srbije u Beogradu,
- Neurološki Kongres Srbije,  
- Kongres Radiologa Srbije,
- Kongres radioloških tehničara  i  tehničara nuklearne medicine Srbije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje