Prim. dr Tatjana Radaljac

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1996-1998 Klinički lekar, KBC Zemun, Beograd
1998-2016 Lekar specijalista interne medicine, Zdravstveni centar, Loznica
2016 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, KBC Zemun, Beograd
2017 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, Dom zdravlja MediGroup Jedro, Beograd
2022 Lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Gastroenterohepatologija
Endoskopija

Članstva:

1998- Srpsko lekarsko drustvo
2009- Udruženje gastroenterologa Srbije
2009- Evropsko udruženje gastroenterologa

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti gastroenterologije

Strani jezici:

Engleski

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti gastroenterologije

Lekari iz iste oblasti