Janoš Zadori

Dr med. Janoš Zadori

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Fakultet medicinskih nauka, Semmelweis Univerzitet u Budimpešti

Radno iskustvo:

1986-1986 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Bačka Topola
1987-1989 Lekar opšte prakse, Zdravstveni centar, Subotica
1989-1994 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Opšta bolnica, Subotica
2021 Lekar specijalista interne medicine, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Interna medicina

Lekari iz iste oblasti