Milena Radosavljević

Dr med. Milena Radosavljević

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Nišu

Radno iskustvo:

1983-1987 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Univerzitetski klinički centar, Niš
2010-2012 Lekar na subspecijalizaciji iz kardiologije, Univerzitetski klinički centar, Niš
2022- Lekar konsultant specijalista interne medicine, subspecijalista kardiologije, Dom zdravlja MediGroup Kalča, Niš

Oblast rada:

Interna medicina – kardiologija

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti