Dr med. Dejan Aleksovski

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Prištini

Radno iskustvo:

1998-2002 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, KBC Priština i Univerzitetski klinički centar, Niš
2006-2023 Lekar, Interna klinika, KBC Priština, Gračanica
2023 Konsultant lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Oblast rada:

Gastroenterohepatologija
Interna Medicina

Članstva:

2022- Član PO SIT LKS

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Kalča Niš

Lekari iz iste oblasti