Prim. dr Slađana Anučin

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu

Radno iskustvo:

2019-2023 Načelnik, Centar za laboratorijsku medicinu, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2024 Šef, Klinika za hematologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad
2017 Konsultant lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja MediGroup Balzakova, Novi Sad

Oblast rada:

Interna medicina, hemostaza i tromboza

Članstva:

2001- Srpsko lekarsko društvo

Strani jezici:

Engleski

Lekara možete pronaći u

Dom zdravlja MediGroup Balzakova

Lekari iz iste oblasti