Tamara Milovanović

Prof. dr sci.med. Tamara Milovanović

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno iskustvo:

1997-2001 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2001-2004 Lekar na subspecijalizaciji iz gastroenterohepatologije, Univerzitetski klinički centar Srbije, Beograd
2006-2012 Asistent u nastavi, Medicinski fakultet, Beograd
2012-2018 Docent, Medicinski fakultet, Beograd
2018-2023 Vandredni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2023 Redovni profesor, Medicinski fakultet, Beograd
2023 Konsultant lekar specijalista interne medicine, subspecijalista gastroenterohepatologije, Opšta bolnica MediGroup, Beograd

Oblast rada:

Interna medicina
Gastroenterohepatologija

Članstva:

2006-2009 Srpsko lekarsko društvo
2014- Udruženje gastroenterologa Srbije
2016- Udruženje gastroenterologa Evrope

Seminari i sertifikati:

Učesnik više seminara iz oblasti gastroenterohepatologije

Stručni tekstovi i reference:

Autor više naučnih radova iz oblasti gastroenterohepatologije

Lekara možete pronaći u

Opšta bolnica MediGroup

Lekari iz iste oblasti