Ljiljana Rakonjac

Dr med. Ljiljana Rakonjac

LEKAR SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

Obrazovanje:

Medicinski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu

Radno iskustvo:

2009-2012 Lekar opšte prakse, Dom zdravlja, Novi Knezevac
2012-2018 Lekar na specijalizaciji iz interne medicine, Klinički centar, Kragujevac
2018 Lekar specijalista interne medicine, Dom zdravlja, Novi Knezevac
2022 Konsultant lekar specijalista interne medicine, MediGroup Centar, Subotica

Oblast rada:

Interna medicina

Lekari iz iste oblasti