Nazad

Dr Maksić Veljko

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2006. Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom. 
1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio sa prosečnom ocenom 8,88.

Radno Iskustvo:

2010. - Specijalna bolnica za lečenje cerebrovaskularnih obolenja "Sveti Sava" - Odeljenje radiološke dijagnostike
- neuroradiološka CT i MR dijagnostika
- ultrazvučna dijagnostika
- klasična radiološka dijagnostika 

2006. - 2010. DZ "Voždovac"služba radiologije
- klasična radiologija
- ezofagogastroduodenografija
- ultrazvučna dijagnostika
- periferna DEXA 

2002. - 2006. Doktor medicine na specijalizaciji iz radiologije
2000. - 2002. Doktor opšte medicine u DZ "Voždovac"
- ambulantni rad
- terenski rad

1999. - 2000. Lekarski pripravnički staž u DZ "Voždovac"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2017. Visiting Professorship Programme,Advanced Neuroimaging-ESOR
2011. Škola neuroradiologije- Udruženje neuroradiologa Srbije
2009. edukacija iz mamografske dijagnostike- Institut za onkologiju i radiologiju Srbije
Autor i koautor većeg broja radova na međunarodnim i domaćim kongresima.
Član udruženja neuroradiologa Srbije i Udruženja radiologa Srbije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje