Nazad

Dr Veljko Maksić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2006. Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Specijalistički ispit položio sa odličnom ocenom. 
1999. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu završio sa prosečnom ocenom 8,88.

Radno Iskustvo:

2017. - Opšta bolnica "MediGroup"- konsultativni rad
- neuroradiološka dijagnostika

2010. - Specijalna bolnica za lečenje cerebrovaskularnih obolenja "Sveti Sava" Odeljenje radiološke dijagnostike
- neuroradiološka CT i MR dijagnostika
- ultrazvučna dijagnostika
- klasična radiološka dijagnostika                                       

2006. - 2010. DZ "Voždovac"služba radiologije
- ezofagogastroduodenografija
- ultrazvučna dijagnostika
- periferna DEXA                                          

2002. - 2006. Doktor medicine na specijalizaciji iz radiologije
2000. - 2002. Doktor opšte medicine u DZ "Voždovac"
- ambulantni rad
- terenski rad

1999.-2000. Lekarski pripravnički  staž u DZ "Voždovac"

Reference / Stručni radovi / Članstva:

2017. Visiting Professorship Programme, Advanced Neuroimaging - ESOR
2011. Škola neuroradiologije - Udruženje neuroradiologa Srbije
2009. Edukacija iz mamografske dijagnostike - Institut za onkologiju i radiologiju Srbije Autor i koautor većeg broja radova na međunarodnim i domaćim kongresima.

Član udruženja neuroradiologa Srbije i Udruženja radiologa Srbije

Engleski jezik

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje