Nazad

Dr Nikola Milošević

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2017 - Doktor medicinskih nauka, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2015 - 2018. Specijalista doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2010 - 2015. Specijalista radiologije i radioterapije, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
2000 - 2007. Doktor medicine, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu

Radno Iskustvo:

- Januar 2015 -  Specijalista radiologije i radioterapije
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku, Odeljenje za radioterapiju solidnih malignih tumora, Odsek za radioterapiju tumora adbomena i urologije 

Glavne aktivnosti i odgovornosti obuhvataju sprovođenje radioterapijskih i onkoloških protokola, koji se odnose na lečenje i kontrolu muških urogenitalnih karcinoma i karcinoma digestivnog sistema ambulantnih i stacionarnih pacijenata. Stalni član konzilijuma za navedene tumore.

- 2010 - 2015 - Specijalizant iz radiologije i radioterapije
Klinika za radiološku onkologiju i dijagnostiku/Centar za radiologiju

- Jun 2008 - oktobar 2010 - Klinički lekar na odeljenju
Institut za onkologiju i radiologiju Srbije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

20-26 Oktobar 2019. AAF/Open Medical Institute – Salzburg/Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-Weill Cornell Seminar ,,Oncology B: Uro-Oncology”, Salcburg, Austrija

13-14 Aprila 2019. Mediterranean Task Force for Cancer Control (MTCC) konferencija o kolorektalnom karcinomuu, Skoplje, Makedonija

19-ti Januar 2018. 3. UMOS-ova škola o karcinomu pluća: Molekularno ciljana i imunološka terapija, Beograd, Srbija 1-2 Decembar 2017. 2. regionalni sastanak, pod pokroviteljstvom ESO/ESGO, o suportivnoj nezi kod pacijenata sa karcinomom u Istočnoj Evropi i Balkanskom regionu, Beograd, Srbija

20-ti Maj 2016. 12-ta konferencija UMOS-a, pod pokroviteljstvom ESMO-a, ,,Urološki tumori: Karcinomi prostate i bubrega”, Beograd, Srbija

13-19 Februar 2011. AAF/Open Medical Institute – Salzburg/Memorial Sloan-Kettering Cancer Center-Weill Cornell Seminar ,,Oncology B: Gastrointestinal and Hepatobiliary Oncology”, Salcburg, Austrija

11-14 Oktobar 2009.16-ti internacionalni sastanak ESGO-a, Beograd, Srbija

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje