Nazad

Prof. dr Tamara Milovanović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Prof. Dr Tamara Milovanović je rođena 1972.godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu upisala 1990, a diplomirala 1996. sa prosečnom ocenom 9,72.

Magistarske studije iz oblasti digestivni sistem završila 1999. godine odbranom rada na temu “Proučavanje topografskih, morfoloških i funkcionalnih karakteristika papillae duodeni minor".

Specijalistički ispit iz interne medicine položila odličnom ocenom 2001. godine. Užu specijalizaciju iz oblasti gastroenterohepatologije završila 2004. godine.

Doktorsku tezu “Značaj kolor doppler ultrazvučnog pregleda u proceni resektabilnosti malignih neoplazmi pankreasa” odbranila 2005. godine.

Usavršavala se u Nemačkoj iz oblasti digestivne dijagnostičke i interventne endoskopije.

Radno Iskustvo:

Od 1996. zaposlena u Klinici za gastroenterologiju i hepatologiju Kliničkog centra Srbije, najpre na odeljenju gastroenterologije, od 2008. na odeljenju hepatologije, a od 2021 u jedinici Intenzivne nege.

Uključena u sve segmente rada Klinike za gastroenterologiju i hepatologiju (vođenje bolesnika u stacionaru, ambulanti rad, dijagnostičke i interventne endoskopske procedure, endoskopska ultrasonografija, ultrasonografija abdomena, slepe i clijane biopsije jetre, elastografija, dežurstva u Urgentnom centru u ambulanti za endoskopsku hemostazu ).

Od otvaranja KOVID bolnice Batajnica u više navrata aktivno učestvovala u njenom radu.

Univerzitetsku karijeru na Medicinskom fakultetu u Beogradu je započela izborom u zvanje Asistenta na Katedri interne medicine 2006. godine i uspešno je nastavila sukcesivnim izborima u zvanja docenta 2012. godine i vanrednog profesora 2018.godine. Od 2013. godine sekretar Katedre za specijalističku nastavu-oblast gastroenterologija i hepatologija.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor je 240 stručnih i naučnih radova sa kumulativnim naučnim impakt faktorom 202,52 i 7 poglavlja u knjigama i udžbenicima.

Aktivan učesnik na mnogobrojnim domaćim i svetskim kongresima.

Mentor je brojnih diplomskih radova, radova uže specijalizacije, radova specijalističkih akademskih studija i doktorata.

Član je više stručnih domaćih i međunarodnih udruženja. Član je Meeting of Members (ranije General Assembly)-najviše upravljačko telo Udruženja gastroenterologa Evrope (UEG) 2016-2020 i 2022.


Imala je predavanja po pozivu na preko 30 međunarodna i domaća kongresa i stručna sastanka, kao i učesnik i organizator brojnih stručnih sastanaka u inostranstvu i zemlji.


Majka troje dece.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje