Nazad

Dr Slađana Pavlović Nastić

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

- Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 
- Specijalizacija iz interne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u  Beogradu. Položen specijalistički ispit.
- Subspecijalizacija iz endokrinologije na Klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Položen subspecijalistički ispit.

Dodatne edukacije:

- Kurs ultrasonografije abdomena i štitaste žlezde u Kliničkom centru Srbije

Radno Iskustvo:

- Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata (1999-2001.god.)
- KBC "dr Dragiša Mišović" (2001-2005.god.)
- SRC "Banjica" (2005-2011.god.)
- Klinika "Anlave" (2011-2014.god.)
- Dom zdravlja MediGroup "Jedro"  2014 -

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član Lekarske komore Srbije
- Član Skupštine Regionalne lekarske komore Beograda
- Član Posebnog odbora za medicinsku etiku Regionalne lekarske komore Beograda 


Koautor više radova objavljenih u recenziranim časopisima.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje