Nazad

Dr Rastko Radović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista gastroenterohepatologije

Obrazovanje:

Rođen 12.08.1972. u Beogradu gde je i završio osnovnu školu i gimnaziju (I beogradska)
Pohađao inostrane koledže 1988. u Lozani za francuski i engleski jezik
01.10.1991. Upisao Medicinski fakultet u Beogradu u statusu redovnog studenta.
07.12.1998. Diplomirao na Medicinskom fakultetu u Beogradu i time stekao stručni naziv Doktor Medicine.
Pripravnički staž obavio u DZ "Stari Grad" tokom koga sam bio u radnom odnosu na odredjeno vreme u trajanju od 12 meseci.
15.03.1999. - 14.03.2000. Bio na odsluženju vojnog roka u svojstvu lekara u Garnizonoj ambulanti u Knjaževcu, a uz prethodnu obuku u Školi rezervnih oficira na VMA.
31.05.2000. Položio stručni ispit za Doktora medicine.
01.12.2000. Započeo specijalistički staž iz interne medicine u KBC "Zvezdara"
12.07.2005. Položio specijalistički ispit iz interne medicine čime sam stekao stručni naziv-Specijalista interne medicine.
01.12.2006. - 01.02.2007. Pohadjao školu iz abdominalne ehotomografije u KCS kod Prof. dr. M. Perišić, čime sam osposobljen za samostalnu dijagnostiku u oblasti ehotomografije abdomena.
Položio usmeni deo ispita 2012.godine na užoj specijalizaciji (subspecijalizaciji) iz gastroenterohepatologije te se od tada uglavnom bavim patologijom iz te oblasti.

Radno Iskustvo:

Od 2006. godine u radnom odnosu u privatnoj praksi u svojstvu specijaliste interne medicine kao i ehotomografiste abdomena.
Zaposlen u "DZ Dr.Ristić" od 15.08.2008.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član sam Lekarske Komore Srbije i Gastroenterološke sekcije

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje