Nazad

Dr Miloš Zakošek

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- 2015-2019 Specijalizacija iz radiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Doktorske studije iz radiologije i nuklearne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- 2016 - Doktorske studije iz radiologije i nuklearne medicine Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
- 2013 - 2016 Specijalističke akademske studije iz radiologije Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu Tema završnog SAS rada: Perkutani tretman simpleks cisti jetre – procena ishoda analizom kliničkih, laboratorijskih i radioloških parametara
- 2006-2012. godine  Osnovne studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu Medicinski fakultet

Radno Iskustvo:

-  Od 2019-  aktuelno Radiolog, Odsek interventne radiologije, Centar za radiologiju i MR, Univerzitetski klinički centar Srbije
- Oktobar 2015 - Oktobar 2019 Lekar na specijalizaciji, Centar za radiologiju i MR, Univerzitetski klinički centar Srbije
- Februar 2014 - Oktobar 2015 Klinički lekar, Odsek interventne radiologije, Centar za radiologiju i MR, Univerzitetski klinički centar Srbije
- Decembar 2012 - Maj 2013 Doktor medicine, Obavezan staž po programu za doktore medicine, Dom zdravlja Stari Grad i Klinički centar Srbije

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva
- Evropskog udruženja radiologa (ESR),
- Društva interventnih radiologa Srbije (DIRS)
- Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE)

Posebna interesovanja:

Dijagnostička radiologija urogenitalnog, gastrointestinalnog trakta i urgentnih stanja; Nevaskularna interventna radiologija – procedure na urinarnom traktu i hepatobilio-pankreatičnom sistemu 

 

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje