Amniocenteza je dijagnostička invazivna procedura, tokom koje se uzorkuje plodova voda (amnion), koja se potom šalje na biohemijsku i citogenetsku analizu.

Amniocenteza je jedna od najpreciznijih metoda utvrđivanja eventualnih oboljenja ploda i veoma često se izvodi.

Kada se zakazuje i zbog čega se izvodi Amniocenteza

Uvidom u zdravstveno stanje pacijentkinje, na osnovu anamneze, dostupnih analiza pre i tokom trudnoće, lekar specijalista ginekolog predlaže neophodnost izvođenja ove procedure.

Ovom metodom moguće je ustanoviti genetske promene na plodu, što je značajno za dalje planiranje trudnoće. U slučaju, da se sumnja na specifični poremećaj, moguće je fokusirati test na ciljanu analizu.

Amniocenteza se radi u cilju dijagnostike poremećaja nasledne osnove, i pomoću nje se mogu otkriti hromozomske abnormalnosti, uključujući: Daunov sindrom, trizomiju 13, 18 hromozoma, kao i polnih hromozoma (Tarnerov i Klinefelterov sindrom).

Na ovaj način utvrđuje se da li postoji opasnost od pojave nekog sindroma i drugih anomalija bebe. Takođe, ovom metodom se sa sigurnošću može utvrditi i pol bebe.

Kako se izvodi amniocenteza

Amniocenteza se izvodi između 16. i 18. nedelje trudnoće, a najkasnije do 20. nedelje. Procedura je invazivna i izvodi se u bolničkim uslovima.

Uzorak plodove vode se uzima punkcijom, tj. uvođenjem igle velikog promera kroz zid materice, uz praćenje ultrazvukom, kako bi se izbegle eventualne povrede ploda.

Ultrazvučnim pregledom se utvrdi položaj bebe i mesto posteljice u materici. Odredi se mesto punkcije, koje je bezbedno i za mamu i za bebu. Mesto punkcije se predhodno očisti sa dezinfekcionim sredstvom.

Nakon toga, igla se uvodi i aspirira se plodova voda špricem povezanim sa iglom. Uvođenje igle je bolno koliko i bilo koje drugo davanje injekcija. Mesto punkcije se potom pokrije sterilnom gazom.

Ukoliko nakon amniocenteze pacijentkinje dobiju neki od simptoma eventualnog razvoja infekcije, temperatura, bol i crvenilo na mestu uboda, potrebno je da se neodložno jave ginekologu.

Važne napomene za pacijentkinje

– Procedura traje oko 20 minuta.
– Izvodi između 16. i 18. nedelje trudnoće.
– Invanzivna procedura, izvodi se u bolničkim uslovima.
– Rezultate možete očekivati u roku od tri sedmice.
– Nakon ove procedure dobićete preporuku o eventualnoj terapiji, kao i savet o daljem toku trudnoće od strane vašeg ginekologa.

Mesto pregleda

Mesto pregleda
Opšta bolnica MediGroup
Cena usluge u izabranoj ustanovi iznosi55000 RSD

Lekari koji vrše uslugu:

Informacije i zakazivanje

Ambulantni pregledi

Ginekološke intervencije u dnevnoj bolnici

Perinatološke intervencije

Akušerstvo

Klasične ginekološke operacije

Laparoskopske ginekološke operacije