Pregled specijaliste opšte hirurgije

U slučaju da postoji sumnja na neko hirurško oboljenje, neophodan je pregled hirurga. Pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom ili pratnjom pacijenta i klinički pregled kada hirurg posmatra vidljive promene i pacijenta u celosti, opipava delove tela, npr. trbuh. Ukoliko smatra da je potrebno, hirurg će pacijenta uputiti na dodatne dijagnostičke procedure kao što su laboratorijske analize, ultrazvučni pregled, rendgensko snimanje, CT skener, magnetnu rezonancu i drugo. Celokupan pregled i dodatne dijagnostičke procedure imaju za cilj postavljanje tačne dijagnoze oboljenja i određivanje najbolje terapije.

Najčešća pitanja i dodatne informacije

Definicija usluge

Pregled lekara specijaliste opšte hirurgije predstavlja detaljan pregled pacijenta radi prevencije, dijagnostike i lečenja akutnih i hroničnih hirurških stanja.

Opšti (abdominalni) hirurzi se najpre bave hirurgijom gastrointestinalnog trakta –  počevši od hirurgije jednjaka, želuca, duodenuma, intervencija na jetri i žučnim putevima, uklanjanja žučne kesice, operacija slezine, pankreasa, slepog creva, kile/bruha, tankog i debelog creva, do operacije hemoroida. Pored toga opšti hirurzi bave se i ušivanjem i previjanjem rana, uklanjanjem manjih masnih kolekcija na koži trupa, saniranjem povreda trupa.

Kako se izvodi

Pregled specijaliste opšte hirurgije se sastoji iz nekoliko faza. Prva etapa pregleda je anamneza, uzimanje podataka o glavnim tegobama, detaljima o lokalizaciji i intezitetu bola, kada se javlja (u mirovanju, pokretu), učestalosti javljanja tegoba, daju se lična anamneza – osnovne bolesti i operacije i kratka porodična anamneza. Potom sledi glavni deo pregleda – fizikalni pregled, koji počinje još sa ulaskom pacijenta u ordinaciju kada lekar vrši inspekciju, posmatra stav i stanje pacijenta, boju kože, prisustvo bledila, zauzimanje antalgičnog položaja, kretanje i prisustvo bola prilikom kretanja, promatra regiju povrede, ukoliko povreda postoji, sagledava abdomen i prisustvo otoka/uzdignuća iznad ravni grudnog koša. Nakon ovoga sledi palpacija čitavog abdomena i bolne regije, površna i duboka, ispitivanje osetljivosti, tvrdoće (mišićnog defansa) prednjeg trbušnog zida, određivanje lokalizacije najačeg bola, primena niza zahvata prilikom palpacije abdomena specifičnih za hirurški pregled kod sumnje na upalu crvuljka slepog creva. Ukoliko ima potrebe hirurg će uputiti na dodatnu dijagnostiku, ultrazvuk ili skener abdomena najčešće, radi potvrde dijagnoze i odluke o definitivnom načinu lečenja.

Kada se zakazuje

Najčešće tegobe zbog kojih se pacijenti javljaju opštem hirurgu jeste naglo nastali, akutni bol u stomaku i glavni cilj hirurškog pregleda jeste isključiti (ili potvrditi) akutna hirurška stanja, upalu ili rupturu slepog creva, želuca, žučne kese, rupturu slezine kod povrede abdomena, zastoj u pasaži creva, akutno nastalu kilu u prednjem trbušnom zidu ili preponi, pojavu sveže krvi u stolici (kod rupture hemoroida), planiranje pojedinih operacija organa abdomena kod hroničnih stanja, tumora gastrointestinalne regije i sprovođenje hitnih intervencija kod povreda trbuha saobraćajnog traumatizma.

Takođe se pregled može zakazati i po indikaciji dermatologa radi uklanjanja kožnih promena na trupu, kod potrebe za hirurškim tretmanom uraslog nokta na stopalu, saniranja lakših povreda i posekotina na telu, ušivanja i previjanja rana.

Važne napomene

  • Pregled kod nagle pojave jakog bola u abdomenu
  • Hitne i elektivne hirurške intervencije
  • Pregled ne zahteva posebnu pripremu
  • Trajanje pregleda 20–30 minuta

Naš tim iskusnih stručnjaka