Nazad

Dr Dušan Bulatović

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

- Oktobar 2019. Upisao doktorske akademske studije iz radiologije i nuklearne medicine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
- April 2019. Položio specijalistički ispit iz radiologije na Medicinskomfakultetu Univerziteta u Beogradu sa odličnom ocenom
- Decembar 2014. Upisao specijalizaciju iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu
- Oktobar 2006 - Januar 2013. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Radno Iskustvo:

- Od 2017- Zaposlen u Kliničkom centru Srbije, Centru za radiologiju i magnetnu rezonancu, Odsek interventne radiologije
- 2013 -2014 Dom zdravlja „Dr Simo Milošević“, Beograd

Reference / Stručni radovi / Članstva:

- Član Lekarske komore Srbije, Srpskog lekarskog društva, Evropskog udruženja radiologa (ESR), Društva interventnih radiologa Srbije (DIRS) i Udruženja kardiovaskularnih i interventnih radiologa Evrope (CIRSE)
- Autor više radova i usmenih izlaganja na domaćim i međunarodnim stručnim skupovima

 

Posebna interesovanja:


Dijagnostička radiologija urogenitalnog, gastrointestinalnog trakta i urgentnih stanja; Nevaskularna interventna radiologija – procedure na urinarnom traktu i hepatobilio-pankreatičnom sistemu

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje