Nazad

Dr Radovan Milenković

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2006. Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu
1993. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Kursevi:


“Advanced MRI of Abdomen”, ESMRMB, Ženeva, Švajcarska, oktobar 2006.
“Neuroradiology, Clinical Functional MRI and Spectroscopy” i “Head and Neck Radiology”, Harvard Medical School i Massachusetts General Hospital, Boston, SAD, septembar 2007. “Kompjuterizovana tomografija – 5ti edukativni seminar”, Medicinski fakultet u Novom Sadu i Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, novembar 2007.
“5ti kurs muskuloskeletnog ultrazvuka za reumatologe”, Beograd, mart 2015.
“Body Oncologic Imaging” – ESOR (European School of Radiology) Visiting Professorship Course, Solun, Grčka, oktobar 2016.

Radno Iskustvo:

2018. i dalje - Opšta bolnica "MediGroup", Beograd, radiolog, konsultant za magnetnu rezonancu    
2014. i dalje  Institut za reumatologiju, Beograd, radiolog, šef Odeljenja za radiološku dijagnostiku
2013. i dalje – Privatna zdravstvena ustanova, Beograd, radiolog, konsultant za magnetnu rezonancu   
2010. - 2015. Privatna zdravstvena ustanova, Beograd, radiolog, konsultant za magnentnu rezonancu.
2007. - 2014. Centar za magnetnu rezonancu, Klinčki centar Srbije, radiolog.
1993. - 2004. International Organisation for Migration – UN Migration Agency, National Medical Officer (Beograd, Srbija; Zagreb, Split, Hrvatska; Najrobi, Kenija; Bukurešt, Rumunija; Abidžan, Obala Slonovače; Krasnodar, Rusija)

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Autor i koautor brojnih publikacija u referentnim časopisima i radova na međunarodnim i domaćim kongresima iz oblasti radiologije i reumatologije.

Predavač po pozivu:  ”Škola CT, MR i PET-CT dijagnostike u digestivnim bolestima”, 2010., 2011. i 2012., ”Simpozijum: Dijagnostika i perkutani tretman bolesti hepatobilijarnog trakta” 2010., ”Škola muskuloskeletne radiologije” 2016. i 2017. kao i na brojnim stručnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu.

Član Udruženja radiologa Srbije, Srpskog lekarskog društava, Evropskog društva radiologa (ESR), Udruženja reumatologa Srbije.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje