Nazad

Doc. dr Snežana Polovina

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista endokrinologije

Obrazovanje:

Naučni saradnik Doc. dr Primarijus Snežana Polovina

Specijalista interne medicine, subspecijalista endokrinologije

Magistrirala je 2002. god. na temu: "Prevencija insulin nezavisnog dijabetesa kod gojaznih osoba primenom modifikovane dijete" i doktorirala je 2013. god na temu: "Rizik od preloma kostiju kod osoba sa subkliničkim poremećajem funkcije štitaste žlezde" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je 2015. stekla naučno zvanje "Naučni saradnik".

Radno Iskustvo:

31 godina radnog iskustva, od 2011. vodi ambulantu Multidisciplinarnog centra za gojaznost Kliničkog centra Srbije, od 2018 je načelnik odeljenja za prijem i poliklinčku delatnost Klinike za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma Kliničkog centra Srbije. Od 2012. god radi kao predavač po pozivu na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu. Od 2017 je docent je na Farmaceutskom fakultetu u Novom Sadu, na predmetu Endokrinologija i Klinička endokrinologija na katedri za biohemijske nauke.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

autor je i koautor u 138 stručnih i naučnih radova od kojih su 29 objavljena u celini, 14 na JCR listi. Urednik je i autor 8 poglavlja u udžbeniku za poslediplomsku nastavu "Hirurško lečenje gojaznosti-od barijatrijske do metaboličke hirurgije" čiji je izdavač Medicinski fakultet, Univerziteta u Beogradu. Održala je 34 predavanja po pozivu na kongresima u Srbiji i inostranstvu.

Govori engleski jezik

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje