Nazad

Dr Smilja Rančić

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

Specijalizacija iz Radiologije 2012-2015.
Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu 2006.


Stručna usavršavanja:

1.Pedijatrijska klinika Univerzitetskog kliničkog centra Ljubljana, Slovenija,
(Kurs: Kontrastni UZ imidžing kod dece i odraslih, Ultrazvučna dijagnostika vezikoureteralnog refluksa kod dece)

2.Poliklinika za dečije bolesti Helena, Zagreb, Hrvatska,
(Kurs: Ultrazvučna dijagnostika vezikoureteralnog refluksa kod dece)

3. Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
(Kus: Ultrazvučna elastografija)

4. Berlin, Nemačka
(Kurs: Magnetna rezonanca u pedijatrijskoj urologiji)

5.Univerzitetska dečija klinika, Dizeldorf, Nemacka
(MRI, Kontrastni UZ imidžing, Ultrazvučna dijagnostika vezikoureteralnog refluksa kod dece

6. Madrid, Španija,
(Kurs: Magnetna rezonanca u pedijatrijskoj digestivnoj radiologiji)

7. Denver , Kolorado, USA.
(Kurs: Interventna radiologija u pedijatriji)

Obavlja radioloske preglede (Rtg, UZ,CT,MR) vrata, grudnog kosa, trbuha, karlice, mekih tkiva, kukova, dece i odraslih.

Posebna interesovanja:

1. Radiologija u urologiji za decu i odrasle
(MR morfološka i funkcionalma urografija. Multiparamterijski MR prostate, CT urografija , ultrzavučna kontrastna mikciona cistrouretrografija, ultrazvučan elastografija)

2. Radiologija u digestivnim bolestima za decu i odrasle
(Rendgenske pasaze, irigografija, CT enterografije, CT kolonoskopije, MR enterografije, MR kolonografije, MR defekografije, MRCP, )

3. Nevaskularna interventna radiologija dece i odraslih
(Perkutane biopsije, drenaze, embolizacije, sklerozacije)

Radno Iskustvo:

Centar za radiologiju, Prva hirurska klinika, Klinicki centar Srbije Beograd
Univerzitetska decija klinika u Tirsovoj, Beograd

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje