Nazad

Prof. dr Sanja Simić Ogrizović

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista nefrologije

Obrazovanje:

Medicinski fakultet u Beogradu je upisala školske 1979/80. god a diplomirala u aprilu mesecu 1985. god

Specijalistički ispit iz interne medicine položila je u novembru mesecu 1993.god.a subspecijalistički 2002. God.

Za asistenta Medicinskog fakulteta-katedra za internu medicinu-nefrologija izabrana u januaru 1995. god, za docenta u junu mesecu 2001. god. za vanrednog profesora u oktobru 2008. god.a za redovnog u oktobru 2014. god.

Bila je mentor i komentor u više studentskih radova, magisterijuma, specijaliskih i subspecijalističkih radova i 2 doktorata.

Radno Iskustvo:

Od novembra meseca 1987. god zaposlena je na Instutu za urologiju i nefrologiju.
Od januara meseca 2019. godine zaposlena u Opštoj bolnici Medigroup

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Ima ukupno objaveljenih 280 radova i to 47 rada u SCI. Indeks citiranosti 336.

Od 2001. god. aktivno je učestvovala u 6 projekta koje je finansiralo i finansira MNTR. Bila je nosilac medjunarodnog projekta 1999-2000. god. ?Glukoza u dijalizatu za dijabetičare? Fresenius medical Care i nosilac projekta 2004-2005 god. ?Mesto depresije u oboljevanju i umiranju bolesnika na hemodijizi? koji je osvojio I nagradu na medjunarodnom konkursu Hemmomed-Fresenius 2004. god.

Bila je član predsedništva Nefrolske sekcije od 2004-2008.god., sekretar Nefrološke sekcije Srpskog lekarskog drustva od 2006-2008. god kao i član organizacionog odbora 1. i 2. kongresa Nefrologa Srbije odrzanog u Beogradu 2010. god. i 2012. god. U 2012. god organizovala KME ?Algoritmi u nefrologiji? a 2013.god KME ? Trudnoća i bubreg?. Bila je pozvani predavač na više domaćih i međunarodnih skupova.Rad na čelu Udruženja nefrologa Srbije

Na skupštini Udruženja nefrologa Srbije (UNS) 17.10. 2013. god. izabrana je za predsednika UNSa i reizbrana posle 2 godine. Tokom četvrogodišnjeg mandata, bila je predsednik 2 nacionalna Kongresa nefrologa 2014. god. i 2016.god., na kojima je bilo preko 350 učesnika iz Srbije i prvi put iz zemalja regiona. Na oba kongresa akcenat je između ostalog bio na razmeni iskustava sa nefrolozima iz regiona ali i potenciranju i podsticanju učestvovanja mladih nefrologa u rad Kongresa. Kao predsednik UNS učestvovala je i u organizaciji i akreditaciji Škola hemo i peritoneumske dijalize tako i u Školama transplantacije i kliničke nefrologije (ukupno 6 škola). Takođe, tokom četvrogodišnjeg mandata bila je inicijator konkursa za nagrađivanje projekata kako mladih istaživača do 40 godina tako i multicentričnih studija.

Na četiri ERA EDTA kongresa (2014-2017.god) u sklopu National village projekta prezentovala je rad UNS i bila koordinator prevođenja na srpski jezik 2 European practice best quideline (EPBG) vodiča. 2015. god. je izabrana u board BANTAO udrženja i uspela da kandiduje Beograd da 2021.god. bude domaćin BANATAO kongresa. Za vreme njenog mandata UNS je uvrščen u članstvo Svetskog udruženja nefrologa (ISN).

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje