Nazad

Dr Vesna Vuković

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

subspecijalista neuroradiologije

Obrazovanje:

1987-1995 Osnovne studije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

24.2.1995. Doktor medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (8.87)

1996. Staž i državni ispit

1996-2003 Lekar na specijalizaciji iz radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu

2.10.2003. Specijalista radiologije, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogeradu

19.1.2015. Započeta subspecijalizacija iz oblasti neuroradiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu

April 2016. Položen završni ispit iz uže subspecijalističke oblasti neuroradiologije

7.6.2018. Odbrana subspecijalističkog rada na temu ''Evaluacija promena T2 IS u proceni progresije Glioblastoma u sklopu RANO kriterijuma'' sa sticanjem ubspecijalističkog zvanja neuroradiologa

Radno Iskustvo:

Februar 1995. - April 2000. - Dom zdravlja Obrenovac, Hitna pomoć- Doktor medicine

Februar 2000 - April 2001. - Dom zdravlja Obrenovac, Odeljenje u Centru za hemodijalizu

Maj 2001. - Novembar 2003. - Klinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Odeljenje nuroradiologije - Lekar na specijalizacije iz radiologije

Maj 2003 - Novembar 2008 - Klinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu, Urgentni centar - Raiolog

2006-2010 Radiolog konsultant - Neuroradiolog, Imidžing centar Stomatološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu

April 2008. - Novembar 2010. Specijalna bolnica za cerebrovaskularne bolesti ''Sv. Sava'' - Radiolog

2008-2016 Radiolog konsultant - Neuroradiolog, Institut za kardiovaskularnu hirurgiju ''Dedinje''

2009-2010 Radiolog konsultant - Neuroradiolog, Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Odeljenje dijagnostičke radiologije - neuroradiolog

2016-2018 Konsultant - Neuroradiolog, Privatna zdravstvena ustanova

5.11.2010.-1.10.2018. Institut za onkologiju i radiologiju Srbije, Odeljenje dijagnostičke radiologije - neuroradiolog

2018- Opšta privatna bolnica Medigroup

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Članstvo u Udruženjima: LKS, European Society of Neuroradiollogy (ESNR), udruženje neuroradologa Srbije (UNRS), Evropsko Udruženje radiologa

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje