Nazad

Dr Lazar Zoltan

SPECIJALISTA INTERNE MEDICINE

subspecijalista kardiologije

Obrazovanje:

- Osnovna i srednja škola (gimnazija) u Zrenjaninu
- Medicinski fakultet u Novom Sadu 1989-1995 zvanje doktora medicine sa opštim uspehom 8,46 položio stručni ispit za doktora medicine u Beogradu 1996 godine
- Medicinski fakultet u Beogradu 1995-1998 magistarske studije, sticanje zvanja magistra  medicinskih nauka pod nazivom ”Epidemiološko-etiološka studija bazocelularnog karcinoma”
- Medicinski fakultet u Novim Sadu 1997-2001 zvanje specijaliste interne medicine sa ocenom ”odličan”
- Medicinski fakultet u Novom Sadu 2005-2007 zvanje subspecijaliste kardiologa sa odbranjenim radom ”Klinički aspekti tromboembolijskih komplikacija kod atrijalne fibrilacije”

Dodatne edukacije:

- Novi Sad, Srbija, Institut za plućne bolesti 2004 10.05.-20.06. Multidisciplinarna intenzivna nega (dr Sava Đ Nenić)
- Debrecen, Mađarska 2004 09-20 avgust: Lekarska sekcija Ady Endre Akademije: kurs iz savremene dijagnostike i terapije (medicinski fakultet Debrecen, Mađarska)
- Berlin Nemačka 2009 21-24. Jun: Europace 2009 (Isabel Berdinet ESC congress division director)
- Berlin, Nemačka 2010 februar 5-6: 4th Expert meeting Berlin 2010 (Prof dr Karl Heinz Kuck)
- IKVB Dedinje, Beograd 2013, 04.februar-29.april: Škola iz ehokardiografije- 11. Osnovni kurs
- Kopaonik, Srbija 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019: Prolećna kardiološka radionica
- Beograd, Srbija Cardios 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019
- Beograd, Srbija 2017, 2019: Prvii treći internacionalni kongres udruženja koronarnih jedinica Srbije
- Beograd, Srbija 2018:  SINERGY 2018
- Beograd, Srbija 2019 06-07. Jun: EP Serbia- First Conference of the working group on Electrophysiology od the Cardiology society Serbia

Radno Iskustvo:

- Lekarski staž i rad u opštoj praksi na teritoriji Srednjebanatskog okruga: 1995-1998
- Klinički lekar na specijalizaciji iz interne medicine zaposlen u Opštoj bolnici Đorđe Joanović u Zrenjaninu od 1998-2021 godine. Kontinuirano radim u koronarnoj jedinici u čijem okviru je i pejsmejker centar od 2008 godine čiji sam i osnivač.
- Internista, potom i koordinator Kovid-stacionara u Opštoj bonici u Zrenjaninu od novembra 2020.

- Honorarni rad u Medicinskoj školi u Zrenjaninu 2000-2019. Predmetni nastavnik anatomije i fiziologije kao i interne medicine
- Honorarni saradnik u Specijalnoj bolnici ”Sveti Jovan”, Poliklinika Radović, Ordinacija Kačar (Zrenjanin) i Ordinacija Kovač (Novi Bečej) u periodu od 2003-2020

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Neinvazivna kardiološka dijagnostika:

- elektrokardiografija
- transtorakalna ehokardiografija sa- i bez kontrasta
- interpretacija kontinuiranog dinamskog EKG monitoringa (Holter monitoring ritma)
- interpretacija ambulantnog kontinuiranog merenja krvnog pritska (ABPM- Holter krvnog pritiska)
- interpretacija ergometrijskog testa

Invazivna kardiologije:

- samostalno izvođenje i praćenje invazivnih procedura iz domena kardiorespiratorne podrške, praćenja kritično obolelih pacijenata
- samostalna implantacija privremenog endovenskog elektrostimulatora srca
- samostalna implantacija antbradikardnih jedno - i dvokomorskih pejsmejkera srca (oko 750 implantacija) antitahikardnih kardioverter-defibrilatora (oko 10) i impantabilnih loop recordera srčanog ritma (5). Procedure izvođene kako u lokalnoj tako i u opštoj endotrahealnoj anesteziji.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje