Nazad

Dr Aleksandra Janković

SPECIJALISTA RADIOLOGIJE

Obrazovanje:

2003-2009. – Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, zvanje: doktor medicine;
2014-2017. – Specijalizacija iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, zvanje: specijalista radiologije;
2018. – aktuelno – Doktorske studije iz radiologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Radno Iskustvo:

2010. – Obavezni lekarski staž u KBC „Dr Dragiša Mišović“;
2011. – aktuelno – Klinički centar Srbije, Centar za radiologiju i magnetnu rezonancu;
2018. – aktuelno – Opšta bolnica MediGroup.

Reference / Stručni radovi / Članstva:

Član Evropskog udruženja radiologa (ESR), Evropskog udruženja digestivnih radiologa (ESGAR), Udruženja radiologa Srbije (URS), učesnik sa aktivnim i pasivnim učešćem na brojnim stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Lekara možete
pronaći u

Informacije i zakazivanje